Google Ads

Syns just när era kunder söker efter era tjänster

Google Ads marknadsföring-KA Webbyrå AB

Vad är Google Ads?

90% av Sveriges invånare Googlar ca 55 miljoner sökningar per dag. Det innebär att Ads (AdWords) är det mest effektiva sättet att annonsera med.

Som annonsör kan du synas högst upp på Google och snabbt nå rätt kunder, på rätt plats och vid rätt tid när de söker efter dina tjänster eller produkter. Du betalar bara när en kund klickar på din annons och leds till din webbplats. Fördelarna med Ads är stora, annonseringen är mätbar och baserad på fakta för att du som investerar tydligt ska se hur lönsam den är.

Så genererar Google Ads nya kunder

Det görs 55 milj Google sökningar i Sverige per dag
Idag Googlar i stortsett alla fram sina behov. Google är den självklara platsen när man söker information. 

Vi på KA Webbyrå ger dig förutsättningarna för att öka dina intäkter och skaffa fler kunder. Vi har 15 års erfarenhet av marknadsföring och vår Google-certifierade och erfarna Ads-konsult hanterar annonseringen. Ni får löpande rapportering både per mail och telefon och har full kontroll och insyn i vad vi gör. Självklart äger ni alltid ert egna Google Ads konto och betalar annonseringskostnaden direkt till Google efter den budget ni bestämmer.

Din annons syns i exakt rätt ögonblick 
Vi skapar olika annonser med rätt budskap efter vad dina kunder söker på. Om kunden t ex söker efter inredningsglas kommer de att möta en annons med erbjudandet om inredningsglas. Annonsen länkas sedan till rätt landningssida som handlar om inredningsglas.

Goolge Ads exakt ratt ogonblick
Genom att lägga in Google Ads spårningskod på er hemsida ser kan vi enkelt se hur era annonser presterar och vilka annonser som går bäst. Google Ads är mätbart, pålitligt och flexibelt! 

Visningen är gratis - du betalar först när kunden klickar på din annons, besöker din webbplats eller ringer dig efter att ha klickat på ditt telefonnummer i annonsen.

Goolge Ads 95 procent av all sok

95 % av all söktrafik går till de företag som syns på förstasidan på Google. Google Ads -det mest kostnadseffektiva och lönsamma sättet att marknadsföra sig på. 

Målgrupp
Vi fokuserar på att hitta dina kunder, d v s de som är i behov av dina tjänster. Genom att analysera vilka sökord och fraser kunderna använder när de söker era typ av tjänster får vi fram de relavanta sökorden ni ska synas på. Vi bestämmer även demografi, d v s vilka intressen era kunder ska ha och vid behov även inom vilken åldersspann de ska finnas för att se era annonser. Vi tar även fram hur stor sökvolym varje sökord har.

Plats
Vi riktar in dina annonsbudskap mot de som befinner sig på din plats eller visar intresse för ditt område. På så vis når du de kunder som är intresserade av att anlita företag inom sitt närområde.

Sökord
Genom rätt sökord och sökfraser leder vi de som Googlar efter sitt behov av tjänster till just dina annonser. Vi utesluter felaktiga sökningar genom Negativa sökord. 

Ställ din fråga